Algemeen | KiVa | Foto's | Activiteiten | Nieuwsflash | Klassen | Schoolsport | Blazersklas | Schrijfdans | Oudercomité | Kangoeroewerking | Privacy Klik hier om ons een e-mail te zenden Terug naar startpagina

 

U bent hier >  Algemeen  > Schoolraad

 

Welkom

 

Ontstaan De Verrekijker

 

Opvoedingsproject

 

Algemene Info

 

Schoolbestuur

 

Schoolteam

 

Schoolraad

 

Oudercomité

 

Klassenraad

 

Leerlingenraad

 

CLB

 

Infobrochure 2023-2024

 

Ons contacteren

 

Schoolraad


In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de plaatselijke gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school.

Ouders en personeelsleden worden om de vier jaar gekozen.

De bepalingen die worden opgenomen in het schoolreglement moeten overlegd worden in de schoolraad.

Overleg betekent volgens het participatiedecreet, goedgekeurd 02/04/2004: het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing.

Voorzitter:
Ann Rooman

Vertegenwoordigers van het personeel:
Pardon Annabelle

Vertegenwoordigers van de ouders:
Thuy Anke

Vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap:
Ann Rooman

Van rechtswege aanwezig met raadgevende stem:

Hilde Van Puymbroeck
 

 

 | Copyright © VBS Verrebroek | Alle rechten voorbehouden  | Inhoud Hilde Van Puymbroeck |