Algemeen | KiVa | Foto's | Activiteiten | Nieuwsflash | Klassen | Schoolsport | Blazersklas | Schrijfdans | Oudercomité | Kangoeroewerking | Privacy Klik hier om ons een e-mail te zenden Terug naar startpagina

 

U bent hier >  Algemeen  > Schoolraad

 

Welkom
Ontstaan De Verrekijker
Opvoedingsproject
Algemene Info
Schoolbestuur
Schoolteam
Schoolraad
Oudercomité
Klassenraad
Leerlingenraad
CLB

Infobrochure 2022-2023

Ons contacteren

Schoolraad


In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de plaatselijke gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school.

Ouders en personeelsleden worden om de vier jaar gekozen.

De bepalingen die worden opgenomen in het schoolreglement moeten overlegd worden in de schoolraad.

Overleg betekent volgens het participatiedecreet, goedgekeurd 02/04/2004: het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing.

Voorzitter:
Ann Rooman

Vertegenwoordigers van het personeel:
Pardon Annabelle

Vertegenwoordigers van de ouders:
Thuy Anke

Vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap:
Ann Rooman

Van rechtswege aanwezig met raadgevende stem:

Hilde Van Puymbroeck
 

 

 | Copyright © VBS Verrebroek | Alle rechten voorbehouden  | Inhoud Hilde Van Puymbroeck |