Algemeen | KiVa | Foto's | Activiteiten | Nieuwsflash | Klassen | Schoolsport | Blazersklas | Schrijfdans | Oudercomité | Kangoeroewerking | Privacy Klik hier om ons een e-mail te zenden Terug naar startpagina

 

U bent hier >  Algemeen  > Schoolbestuur

 

Welkom

 

Ontstaan De Verrekijker

 

Opvoedingsproject

 

Algemene Info

 

Schoolbestuur

 

Schoolteam

 

Schoolraad

 

Oudercomité

 

Klassenraad

 

Leerlingenraad

 

CLB

 

Infobrochure 2023-2024

 

Ons contacteren

 

Schoolbestuur


Benaming

VZW KOGB
Gevestigd te Kloosterstraat 39 – 9120 Beveren
 

Samenstelling

Voorzitter : Peter Lambers

Het schoolbestuur (voorheen “Inrichtende Macht” genoemd) is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
 

Structuur

Onze school heeft geen andere vestigingsplaatsen, en biedt zowel (gemengd) kleuter- als lager onderwijs aan.

VBS De Verrekijker
Sint-Laurentiusstraat 17
9130 Verrebroek
tel 03-773.52.39
fax 03-773-52.39
vbsverrebroek@telenet.be
www.vbsverrebroek.be
 

Scholengemeenschap

Vanaf 1 september 2004 maakt onze school deel uit van de “Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Melsele Kieldrecht Verrebroek”. In 2005 werd deze overeenkomst verlengd voor 6 jaar, dus tot in 2011.

Het oprichten van een scholengemeenschap is een decretale verplichting die als doel heeft het onderwijs te coördineren en te begeleiden, binnen het kader van een afgesloten overeenkomst tussen de betrokken schoolbesturen.

Onze school vormt samen een scholengemeenschap met:

GVB Kieldrecht Kreek 1 - 9130 Kieldrecht
GVK Melsele (KL) St-Elisabethstraat 62 - 9120 Melsele
GVL Melsele (LS) St-Elisabethstraat 66 - 9120 Melsele

Het correspondentieadres van de scholengemeenschap is
St-Elisabethstraat 62 te 9120 Melsele.

 

Beroepscommissie

Bij uitsluiting van een leerling, kan een beroep gedaan worden op de beroepscommissie van het bisdom Gent:


Diocesaan Bureau voor het katholiek onderwijs
Marialand 31
9000 Gent

Voor klachten rond weigeringen of doorverwijzingen kunt u steeds terecht bij de :

Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel.
 

 

 | Copyright © VBS Verrebroek | Alle rechten voorbehouden  | Inhoud Hilde Van Puymbroeck |